Anayasa Yargısı 36(2) Sayısı İçin Yazı Çağrısı

1984 yılından bu yana her yıl Anayasa Mahkemesi Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu'nun bildiri kitabı olarak toplam 35 cilt yayımlanmış olan Anayasa Yargısı, 36. ciltten itibaren yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli dergi formatıyla yayın hayatına devam etmektedir. Anayasa Yargısı, her cildin ilk sayısında o yılın sempozyumunda ele alınan konuyu dosya konusu olarak işlemektedir.             

36. cildin 2. sayısının Aralık 2019 içinde çıkması planlanmakta olup özel bir dosya konusu bulunmamaktadır. Genel olarak anayasa hukuku ve anayasa yargısına ilişkin çalışmalara yer verilecektir. Anayasa Yargısı hakem incelemesine sunulmak üzere her zaman makale kabul etmektedir. Derginin yayın kuralları yazımızın ekinde bulunmaktadır.           

Bu kapsamda 36. cildin 2. sayısında yayımlanmak üzere değerlendirilmesi istenen çalışmaların en geç 1 Kasım 2019 tarihine kadar anayasayargisi@anayasa.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.