Anayasa Yargısı 37(1) Sayısı İçin Yazı Çağrısı

1984 yılından bu yana her yıl Anayasa Mahkemesi Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu'nun bildiri kitabı olarak toplam 35 cilt yayımlanmış olan Anayasa Yargısı, 36. ciltten itibaren yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli dergi formatıyla yayın hayatına devam etmektedir. Anayasa Yargısı, her cildin ilk sayısında o yılın sempozyumunda ele alınan konuyu dosya konusu olarak işlemektedir. Ancak ilgili sayılarda da dosya konusu dışında kalan fakat anayasa hukukuna dair makalelere yer verilmektedir.

37. cildin 1. sayısının Haziran 2020 içinde çıkması planlanmakta olup, bilişim ve teknoloji hukuku, internet hukuku, kişisel verilerin korunması ile anayasa hukuku ve yargısını ilgilendiren tüm konulara yer verilecektir. Anayasa Yargısı hakem incelemesine sunulmak üzere her zaman makale kabul etmektedir. Derginin yayın kuralları yazımızın ekinde bulunmaktadır.

Bu kapsamda 37. cildin 1. sayısında yayımlanmak üzere değerlendirilmesi istenen çalışmaların en geç 1 Nisan 2020 tarihine kadar anayasayargisi@anayasa.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.