Anayasa Yargısı 39(1) Sayısı İçin Yazı Çağrısı

1984 yılından bu yana her yıl Anayasa Mahkemesi Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu'nun bildiri kitabı olarak toplam 35 cilt yayımlanmış olan Anayasa Yargısı, 36. ciltten itibaren yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli dergi formatıyla yayın hayatına devam etmektedir. Anayasa Yargısı, yayımlandığı yılın sempozyum bildirilerine yer verdiği sayısında, sempozyumda ele alınan konuyu dosya konusu olarak işlemektedir. Ancak ilgili sayılarda da dosya konusu dışında kalan fakat anayasa hukukuna dair makalelere yer verilmektedir.

39. cildin 1. sayısının Haziran 2022 içinde çıkması planlanmakta olup bu sayıda, başta “Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmasında Anayasanın Yorumlanması” dosya konusu olmak üzere anayasa hukukunu ilgilendiren tüm konulara yer verilecektir. Derginin yayın kuralları aşağıdaki linkte bulunmaktadır.

Bu kapsamda 39. cildin 1. sayısında yayımlanmak üzere değerlendirilmesi istenen çalışmaların en geç 1 Mayıs 2022 tarihine kadar anayasayargisi@anayasa.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.