Paylaş | 12 Mayıs 2022

Anayasa Mahkemesi Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi (AYAM) ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen “Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması Rejimleri” konulu sempozyum 16-17 Mayıs 2022 tarihinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 100. Yıl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Sempozyumun açış konuşmalarını Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Üzülmez, Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan yaptı.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan ve Üye Yusuf Şevki Hakyemez’in de oturum başkanlığını yaptığı sempozyumda Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden öğretim üyeleri ve Anayasa Mahkemesi başraportörleri ile raportörleri sunumlar yaptı. İki gün süren ve sekiz oturumda gerçekleşen sempozyum programına ulaşmak için tıklayınız.

Sempozyumda sunulan bildiriler kitap halinde yayımlanarak ilgililerin istifadesine sunulacaktır.

Başkan Arslan’ın konuşma metnine ulaşmak için tıklayınız.