Paylaş | 01 Mart 2022

“Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda İş Yükü ve Çözüm Önerileri” Konulu Konferans

Anayasa Mahkemesi Anayasa Yargısı Araştırmaları Merkezi (AYAM) ile Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde 1 Mart 2022 tarihinde “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda İş Yükü ve Çözüm Önerileri” konulu konferans düzenlenmiştir. Konferans Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü ARSLAN ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gülsev KALE’nin açış konuşmaları ile başlamıştır.

Konferansın “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Mevcut Durum ve Öneriler” başlıklı ilk oturumunun başkanlığını Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan yapmıştır. Bu oturumda; Anayasa Mahkemesi Raportörü Murat Azaklı “Kabul Edilebilirlik İncelemesinde Süre ve Temellendirilmemiş Şikâyet Kriterleri”, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdür Yardımcısı Abuzer Yazıcıoğlu “Etkili Başvuru Hakkı Kapsamında Yapısal Değişiklikler”, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. Tuğçe Duygu Köksal ve Ankara Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Revşan Deniz Çobanoğlu “Bireysel Başvuruda Avukatla Temsil: Sorunlar ve Öneriler”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Burak Gemalmaz “Türk Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Etkililiğini Artıracak Öneriler” başlıklı bildiri sunmuştur.

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Kadir Özkaya’nın yönettiği “İnsan Hakları Paydaş Kurumları ve Öneriler” başlıklı ikinci oturumda; Anayasa Mahkemesi Araştırma ve İçtihat Birimi Raportörü Hüseyin Kaya “Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararlarında Tespit Ettiği Yapısal Sorunlar ve Paydaş Kurumlar”, Kamu Denetçiliği Kurumu Uzmanı Elif Açıl “Kamu Denetçiliği Kurumunun İnsan Hakları Denetimindeki Rolü ve Öneriler”, TİHEK İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Özlem Demir Yazar “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun İnsan Hakları Denetimindeki Rolü ve Öneriler”, Danıştay 10. Daire Üyesi Lütfiye Akbulut “İdari Yargı ve İnsan Hakları Denetimi”, Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Üyesi Aydın Şimşek “Adli Yargı ve İnsan Hakları Denetimi” başlıklı bildiri sunmuştur.

Başkanlığını İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal Onar’ın yaptığı “Karşılaştırmalı Hukukta Anayasa ve İnsan Hakları Yargısında İş Yükü” başlıklı son oturumda; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Daire Türkiye Bölümü Şefi Atilla Nalbant “AİHM İnceleme ve Karar Usulleri”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel İnceoğlu “İspanya’da Yapılan Reformlar Çerçevesinde Anayasa Mahkemesi Önündeki Dava Yoğunluğuna İlişkin Bir Değerlendirme”, İ.D. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ece Göztepe “Federal Alman Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda İş Yükü    ve Alınan Tedbirlere İlişkin Bir Değerlendirme” başlıklı bildiri sunmuştur.

Oturumlar soru-cevap bölümlerinin ardından plaket takdimi ile sona ermiştir.

Konferansta sunulan bildiriler kitap halinde yayımlanarak ilgililerin istifadesine sunulacaktır.

Program kaydını Anayasa Mahkemesi YouTube sayfasından izlemek için tıklayınız.

Başkan Arslan’ın konuşma metnine ulaşmak için tıklayınız.