Yazar Konu Sayfa Cilt Sayı Yıl
Anayasa Yargısı Dergisi (Tümü) Anayasa Yargısı Dergisi (Tümü) 1-425 39 1 2022
Yılmaz AKÇİL Bireysel Başvuru Kararlarının Subjektif ve Objektif Etkisinin İdari Yargı Yönünden İncelenmesi 1-45 39 1 2022
Özgür DUMAN Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Karşılaştırmalı Hukuk Penceresinden “Dördüncü Derece Olmama Doktrini” ve Yansımaları 47-92 39 1 2022
Zelal Pelin DOĞAN İspanya Anayasa Mahkemesine Amparo Başvurusunda Özel Anayasal Önem Kriteri 93-146 39 1 2022
Derya ATAKUL A Real Challenge for Liberal Democracies: “Fake News” or Domestic Regulations to Counter Fake News? 147-184 39 1 2022
Prof. Dr. Zühtü ARSLAN Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın Anayasa Mahkemesinin 60. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni Açış Konuşması 189-200 39 1 2022
Prof. Dr. Yusuf Şevki HAKYEMEZ Anayasa Mahkemesinin Norm Denetimi Kararlarında Hak ve Özgürlüklerin Kapsamını Genişleten Yorumu 233-257 39 1 2022
Prof. Dr. Bertil Emrah ODER Anayasa Mahkemesi ve Yargısal Politika: Müdahalecilik, Uyum ve Stratejiler 259-265 39 1 2022
Doç. Dr. Oya BOYAR Anayasal Yorumla Yasal Yorum Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar Üzerine Bir Değerlendirme 267-287 39 1 2022
Dr. Öğr. Üyesi Ömer GEDİK Norm Denetimi Bakımından Otorite Özgürlük Sarmalındaki Türk Anayasa Mahkemesinin Yorum Yöntemlerine İlişkin Bazı Değerlendirmeler 289-324 39 1 2022
Gianni BUQUICCHIO Comparative Constitutional Interpretation as a Means to Promote Democracy, the Protection of Human Rights and the Rule of Law 333-337 39 1 2022
Prof. Dr. Yaşar SALİHPAŞAOĞLU Anayasa’nın 90. Maddesinin 5. Fıkrası ve Türk Yargı Uygulamasındaki Görünümü 339-352 39 1 2022
Doç. Dr. Saadet YÜKSEL “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasal Hakların Yorumu: Kurumsal ve Kuramsal Açılımlar” 367-372 39 1 2022
Zlatko M. KNEŽEVIĆ Interpretation of the Constitution in Protecting Human Rights and Freedoms 373-379 39 1 2022
Prof. Dr. Enny NURBANINGSIH The Indonesian Constitutional Court’s Interpretation of the Constitution Related to the Protection of Fundamental Rights And Freedoms 381-386 39 1 2022
Jongseok LEE Constitutional Interpretation in the Republic of Korea’s Constitutional Adjudication: Decisions of the Constitutional Court of Korea 387-393 39 1 2022
Kadir ÖZKAYA Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Kadir Özkaya'nın Kapanış Konuşması 403 39 1 2022