Anayasa Yargısı 38(1) Sayısı İçin Yazı Çağrısı

1984 yılından bu yana her yıl Anayasa Mahkemesi Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu'nun bildiri kitabı olarak toplam 35 cilt yayımlanmış olan Anayasa Yargısı, 36. ciltten itibaren yılda iki sayı olarak yayımlanan hakemli dergi formatıyla yayın hayatına devam etmektedir. Anayasa Yargısı, yayımlandığı yılın sempozyum bildirilerine yer verdiği sayısında, sempozyumda ele alınan konuyu dosya konusu olarak işlemektedir. Ancak ilgili sayılarda da dosya konusu dışında kalan fakat anayasa hukukuna dair makalelere yer verilmektedir.

38. cildin 1. sayısının Haziran 2021 içinde çıkması planlanmakta olup bu sayıda, başta Mesleki Hayat Bağlamında Özel Hayata Saygı Hakkı dosya konusu olmak üzere anayasa hukukunu ilgilendiren tüm konulara yer verilecektir. Anayasa Yargısı hakem incelemesine sunulmak üzere her zaman makale kabul etmektedir. Derginin yayın kuralları aşağıdaki linkte bulunmaktadır.

Bu kapsamda 38. cildin 1. sayısında yayımlanmak üzere değerlendirilmesi istenen çalışmaların en geç 1 Mayıs 2021 tarihine kadar anayasayargisi@anayasa.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.