Paylaş | 06 Temmuz 2022

Anayasa Yargısı 39(1) Sayısı Yayımlandı

Bilindiği üzere “Anayasa Yargısı” Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümlerinde düzenlenen sempozyum bildirilerinin 1984’ten bu yana düzenli olarak yayımlandığı bir yayın olarak doğmuştur. “Anayasa Yargısı”nın yılda iki defa yayımlanan hakemli dergi formatına dönüşmesiyle birlikte dergimizin bir sayısı yalnızca hakemli makalelerden oluşurken bir sayısı hakemli makalelerin yanı sıra anılan sempozyumdaki bildirileri de içerecek şekilde yayımlanmaktadır. Bu yıl, Anayasa Mahkemesinin 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla “Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmasında Anayasa’nın Yorumlanması” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenmiştir. Anılan sempozyumda sunulan bildirilere hakemli makalelerin ardından bu sayıda yer verilmiştir. Bu sayıyla, sempozyum konusuna ilişkin ulusal ve uluslararası hukuku farklı boyutlarıyla ve kapsamlı bir şekilde inceleyen makale ve bildirilerle literatüre katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Bu sayının ilk makalesinde Yılmaz Akçil, bireysel başvuruya ilişkin Anayasa Mahkemesi kararlarının subjektif ve objektif etkisini incelemiş; ihlal kararlarının benzer olaylara uygulanmasının ne yönde olacağı sorusuna idari yargı çerçevesinde hem teorik hem de uygulama yönünden cevap aramıştır. Takip eden makalede Özgür Duman bireysel başvuru yargı yetkisinin sınırlarını “dördüncü derece olmama” doktrini açısından irdeleyerek konuyu karşılaştırmalı hukuk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi içtihadından örneklerle ortaya koymuştur. Zelal Pelin Doğan İspanya’da anayasa şikâyeti (amparo) usulünde bir kabul edilebilirlik koşulu olarak uygulanan “özel anayasal önem” kriterinin İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından nasıl uygulandığı konusunda bir inceleme sunmaktadır. Sayının son makalesinde ise Derya Atakul “sahte haber”in mi yoksa sahte haberle mücadeleye yönelik ulusal düzenlemelerin mi liberal demokrasiler için daha büyük bir tehdit oluşturduğunu tartışmaktadır.

Dergi, sempozyumda sunulan bildirilerin metinleri ve soru-cevap kısımları ile devam etmektedir.

Anayasa Yargısı Dergisi 39(1) sayısına ulaşmak için tıklayınız.