Paylaş | 13 Ocak 2023

Anayasa Yargısı 39(2) Sayısı Yayımlandı

Köklü bir geçmişi olan “Anayasa Yargısı Dergisi”nin yeni bir sayısıyla sizlerle birlikteyiz. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Federal Alman Anayasa Mahkemesi ve Amerikan Federal Yüksek Mahkemesinin yerleşik içtihatlarının derinlemesine ele alındığı bu sayının yine zengin bir içeriği bulunmaktadır.

Derginin bu sayısında toplam dokuz makale yer almaktadır. İlk makalede O. Korkut Kanadoğlu ve Battal Niyazi Şahin Anayasa Mahkemesinin son yıllarda verdiği norm denetimi ve bireysel başvuru kararları hakkındaki gözlemlerini kaleme almıştır. Yazarlar, Anayasa Mahkemesinin son dönemde norm denetimi yolunda verdiği “… yönünden iptal kararları”nı doktrindeki tartışmaları da dikkate alarak eleştirel bir gözle değerlendirmiştir. Ayrıca makalede, Türk Anayasa Mahkemesinin çeşitli ara kararları tespit  dilerek Federal Alman Anayasa Mahkemesinin çağrı ve bağdaşmazlık kararları ile bildirim kararları arasında bir mukayeseye gidilmiş ve Anayasa Mahkemesinin bildirim kararlarının çağrı ya da bağdaşmazlık kararı olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği tartışılmıştır.

Anayasa Yargısı Dergisi 39(2) sayısına ulaşmak için tıklayınız.