Paylaş | 25 Nisan 2019

"Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve Anayasallık Denetimi" Konulu Sempozyum

Anayasa Mahkemesinin 57. Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi ve Anayasallık Denetimi” başlıklı sempozyum düzenlendi.

Yüce Divan Salonunda 25 Nisan günü gerçekleştirilen Birinci Oturumda, İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergun Özbudun’un başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Atar, “Kanun ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi İlişkisi ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Yargısal Denetimi” konulu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özen Ülgen Adadağ ise “Kanun-Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin İlişkisinin Yargısal Denetimine Yönelik Sorunlar” başlıklı birer sunum yaptı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Turhan’ın başkanlığındaki ikinci oturumda ise Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Yıldırım, “İdarenin Kanuniliği İlkesi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Anayasal Sınırı”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melikşah Yasin ise “Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Türk İdari Teşkilat Hukukuna Etkileri” konularında dinleyicilere bilgi verdi.

26 Nisan günü İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Onar’ın başkanlığında gerçekleştirilen üçüncü oturumda ise Haliç Üniversitesi Rektörü Abdurrahman Eren “Anayasa Mahkemesinin KHK İçtihadı Doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Değerlendirilmesi” başlıklı, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Sezer de “Normlar Hiyerarşisi ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri” başlıklı birer sunum yaptı.

Sempozyum, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Prof. Dr. Engin Yıldırım’ın kapanış konuşması ile sona erdi.

Sempozyum bildirilerinin yayımlandığı Anayasa Yargısı 36(1) sayısına ulaşmak için tıklayınız.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın açış konuşması için tıklayınız.