Paylaş | 06 Mayıs 2022

"Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmasında Anayasa'nın Yorumlanması" Konulu Sempozyum

Anayasa Mahkemesinin 60. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla Yüce Divan Salonu’nda tören yapılmıştır. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan törende yaptığı konuşmada dünyanın her yerinde mahkemelerin temel görevinin adaleti sağlamak olduğunu vurgulamıştır.

Törenin ardından 25-26 Nisan tarihlerinde “Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmasında Anayasa’nın Yorumlanması” konulu sempozyum düzenlenmiştir. Sempozyumun “Temel Hak ve Özgürlüklerin Kapsamının Belirlenmesinde Yorumun Etkisi” başlıklı ilk oturumunda Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca başkanlık yapmıştır. Bu oturumda; Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez “Anayasa Mahkemesinin Norm Denetimi Kararlarında Hak ve Özgürlüklerin Kapsamını Genişleten Yorumu”, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bertil Emrah Oder “Anayasa Yargısında Yorum ve Yargısal Politika: Müdahalecilik, Uyum ve Stratejiler”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oya Boyar “Anayasal Yorumun Özelliği: Anayasal Yorum ve Yasal Yorum Benzerliği ve Farklılığı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ömer Gedik “Anayasa Mahkemesi Norm Denetimi Kararlarının Yorum Yöntemleri Açısından İncelenmesi” başlıklı bildiri sunmuştur.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit’in yönettiği “Anayasal Hak ve Özgürlüklerin Yorumlanmasında Uluslararası İnsan Hakları Hukukunun Etkisi” başlıklı ikinci oturumda; Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu Özel Temsilcisi Gianni Buquicchio “Demokrasiyi, İnsan Haklarının Korunmasını ve Hukukun Üstünlüğünü Geliştirme Aracı Olarak Karşılaştırmalı Anayasal Yorum”, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Salihpaşaoğlu “Anayasa’nın 90. Maddesinin Yargılama Hukukunda Uygulanmasına İlişkin Bir Değerlendirme”, Anayasa Mahkemesi Bölümler Başraportörü Özgür Duman “Uluslararası Hukuk ve Karşılaştırmalı Hukuk Penceresinden Dördüncü Derece Olmama Doktrini ve Yansımaları” başlıklı bildiri sunmuştur.

Başkanlığını Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın yaptığı “Karşılaştırmalı Hukukta Anayasanın Yorumlanması” başlıklı son oturumda; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hâkimi Doç. Dr. Saadet Yüksel “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasal Hakların Yorumu: Kurumsal ve Kuramsal Açılımlar”, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi Üyesi Zlatko Knežević “Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Bağlamında Anayasanın Yorumlanması – Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi”, Endonezya Anayasa Mahkemesi Üyesi Enny Nurbaningsih “Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Bağlamında Endonezya Anayasa Mahkemesi’nin Anayasal Yorumu”, Kore Anayasa Mahkemesi Üyesi Jongseok Lee “Kore Cumhuriyeti Anayasa Yargısında Anayasal Yorum: Anayasa Mahkemesi Davalarında Emsal Kararlar” başlıklı bildiri sunmuştur.

Oturumlar soru-cevap bölümlerinin ardından plaket takdimi ve Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Kadir Özkaya’nın kapanış konuşması ile sona ermiştir.

Sempozyumda sunulan bildiriler Anayasa Yargısı Dergisi 39(1) cildinde yayımlanacaktır.

Program kaydını Anayasa Mahkemesi YouTube sayfasından izlemek için tıklayınız.

Başkan Arslan’ın konuşma metnine ulaşmak için tıklayınız.