Paylaş | 04 Ocak 2022

Anayasa Yargısı 38(2) Sayısı Yayımlandı

Bilindiği üzere Anayasa Yargısı, Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümlerinde düzenlenen sempozyum bildirilerinin 1984’ten bu yana düzenli olarak yayımlandığı bir yayın olarak doğmuştur. Anayasa Yargısı’nın yılda iki defa yayımlanan hakemli dergi formatına dönüşmesiyle birlikte dergimizin bir sayısı yalnızca hakemli makalelerden oluşurken bir sayısı hakemli makalelerin yanı sıra anılan sempozyumdaki bildirileri de içerecek şekilde yayımlanmaktadır. Bu yıl, COVID-19 salgını nedeniyle ulusal sempozyumumuzu kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirmek mümkün olmamıştır. Bu nedenle ertelenen “Mesleki Hayat Bağlamında Özel Hayata Saygı Hakkı” konulu sempozyum haziran ayında düzenlenmiştir. Anılan sempozyumda sunulan bildirilere hakemli makalelerin ardından bu sayıda yer verilmiştir. Sayı, sempozyum konusuna ilişkin ulusal ve uluslararası hukuku farklı boyutlarıyla ve kapsamlı bir şekilde inceleyen makale ve bildirilerle literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu sayının ilk makalesinde Seracettin Göktaş özel hayatın korunmasını iş ilişkileri bağlamında ele almış ve işverenin yönetim hakkı karşısında işçinin özel hayatına saygı borcunun kapsamını uygulamadan örneklerle ortaya koymuştur. Takip eden makalede Şermin Birtane mesleki hayat konusunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) özel hayata saygı hakkı içtihadı kapsamında incelemiştir. Hilal Yazıcı mesleki hayata yönelik müdahaleleri Anayasa Mahkemesinin özel hayata saygı hakkına ilişkin içtihadı çerçevesinde değerlendirmiştir. Fatih Alkan ise AİHM ve Anayasa Mahkemesi içtihadını kamu görevlilerinin mesleki hayatı bağlamında ve kamu görevinden çıkarma işlemleri özelinde ele almıştır.

Emre Akbulut, din ve inanç özgürlüğü bağlamında başı örten dinî giysiler konusunu uluslararası insan hakları hukuku boyutunda incelemiş ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi ile AİHM’in din veya inancı açığa vurma özgürlüğüne ilişkin içtihatlarının birbirlerinden niçin ve hangi yönlerden farklılaşmakta olduğu sorusuna cevap aramıştır.

Sayının son makalesinde Güneş Çap Alman anayasa hukukunda dikkat çeken çalışmalardan biri olan Robert Alexy’nin anayasal haklar teorisinin temel kabullerini mercek altına almış ve teorinin normatif temelleri açısından başlangıç noktasını oluşturan ilkeler teorisini irdelemiştir.

Dergi, sempozyumda sunulan bildirilerin metinleri ve soru-cevap kısmı ile devam etmektedir.

Anayasa Yargısı Dergisi 38(2) sayısına ulaşmak için tıklayınız.